De Stichting

Wie zijn wij?

De Stichting Vrienden van de Andrieskerk is in 2003 opgericht door mensen die de Andrieskerk als monument belangrijk vinden. Wij beschouwen de kerk als een onmisbaar element in het mooie Amerongen en we vinden dat dat zo moet blijven.
De stichting probeert ook mensen bij de kerk te betrekken, die niet vanuit een specifiek kerkelijke achtergrond willen bijdragen aan de instandhouding van dit beeldbepalende monument.

Wat willen wij?

Wij zetten ons in voor planmatig onderhoud van de kerk en met name van het exterieur.
Het interieur is de primaire verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente, waarmee in het kader van het onderhoud uiteraard intensief wordt samengewerkt.
Een tweede even belangrijk doel vormt het inzetten van de kerk voor andere dan kerkelijke functies. Wij denken hierbij aan concerten, themabijeenkomsten, exposities en andere activiteiten op cultureel gebied. In het jaar 2004 hebben wij een aanvang gemaakt met dit “tweede leven” van de kerk, met succes en tot tevredenheid van alle betrokkenen. Deze activiteiten legitimeren het financiële beroep dat wij doen op mensen en op bedrijven, die de kerk in de eerste plaats als (levend) monument willen zien.

Wat is er nodig?

Het lange termijnplan voor onderhoud en restauratie van het exterieur van de kerk vergt jaarlijks meer dan € 30.000,-. Dit bedrag is voor 50% subsidiabel. Het is onze ambitie om de andere 50% bijeen te brengen door middel van jaarlijkse bijdragen van Vrienden, door legaten, door bijdragen van fondsen en stichtingen en door een positieve exploitatie van onze concerten en andere activiteiten.

Wat doen wij?

De Stichting organiseert het hele jaar door concerten. In de zomermaanden wordt gedurende 6 – 8 weken iedere zaterdagmiddag tussen 16 en 17 uur het unieke Batz-Witte orgel bespeeld door organisten uit nabije en verre omtrek. De toegang is gratis, maar een spontane bijdrage voor het onderhoud van het monument wordt zeer gewaardeerd. In de periode september – juni wordt jaarlijks een concertserie aangeboden in nauwe samenwerking met het Utrechts Conservatorium. Aan studenten uit diverse landen wordt hier een podium geboden waar zij hun talenten kunnen oefenen voor een publiek.

Bestuur

In het bestuur van de stichting hebben zitting:

de heer (Hans} J.L. Herremans – voorzitter
   
mevrouw Jacqueline Ruijs – secretaris, PR & concertadministratie
de heer ir. Anton Bronsvoort – 2e secretaris, penningmeester
de heer mr. (Rinke) H. Dulack – 2e penningmeester
de heer Hans van Zal – social media
de heer dr. (William) L.M. Kramer – algemeen bestuurslid

 

Share
Scroll naar boven